ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 5 สิงหาคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 5 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 17 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 24 สิงหาคม 2562 29 กันยายน 2562
ช่วงสอบกลางภาค 29 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
ช่วงสอบปลายภาค 1 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 1 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562
วันปิดภาคการศึกษา 31 ธันวาคม 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0365 seconds 1.13MB |